Jansen geoplan pwkt 1.1

Datum 26.06.2024

Údaje o projektu
Typ powerwave collect
Údaje tepelného čerpadla

kW

0

kW

m3/h

mbar

osob

Údaje o klimatu a podloží

°C

°C

%

°C

Druh půdy

%

 

* Povinné pole
Údaje o klimatu JRC European Commision Důležité poznámky

Vzdálenost mezi výkopy musí být minimálně 3 metry, u konstrukcí minimálně 1,5 metru. Provedení je na max. 1800 provozních hodin vytápění/rok. Je nutné vzít v úvahu pokyny pro instalaci a zákonné požadavky. Skutečné teploty kapaliny a další provozní hodnoty se mohou lišit od vypočtených hodnot. Výpočet smí provádět pouze kompetentní osoby. Společnost Jansen AG nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost simulovaných hodnot. Základ výpočtu vytvořený pomocí GLD Ground Loop Design a dat z HSR University Rapperswil CH. © JANSEN AG, Alge. Toto je licencovaný produkt.